Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatki mieszkaniowe
I. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
II. Wymagane dokumenty
III. Miejsce złożenia dokumentów
IV. Opłaty
V. Termin i sposób załatwienia
VI. Podstawa prawna

Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego