Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

IV. Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Dodatki mieszkaniowe
I. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
II. Wymagane dokumenty
III. Miejsce złożenia dokumentów
V. Termin i sposób załatwienia
VI. Podstawa prawna
VII. Tryb odwoławczy

Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego