Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 z póżn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń  i oświadczeń  o ustalenie prawa do  świadczenia  z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123 poz.836)


Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego