Można żyć inaczej

2014 - przetargi
2014 - galeria
2013 - ulotki
2013 - przetargi
2013 - galeria
2012 - ulotki
2012 - galeria
2011 - galeria

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

Przetargi 2014

Informacje o zapytaniach ofertowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/OPS/2014/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/OPS/2014/POKL

 

Ponowne zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/OPS/2014/POKL

 

Informacje o wynikach zapyta  ofertowych

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 2/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 3/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 5/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 6/P/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 8/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 9/OPS/2014/POKL

OG OSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 10/OPS/2014/POKL

 

 Informacje o anulowania zapytania ofertowego

INFORMACJA O UNIEWA NIENIU POST POWANIA 6/OPS/2014/POKL 

 


Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego