Można żyć inaczej

2014 - przetargi
2014 - galeria
2013 - ulotki
2013 - przetargi
2013 - galeria
2012 - ulotki
2012 - galeria
2011 - galeria

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

Można żyć inaczej - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno

„Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno ”

 

Rok 2012

Od 1 września 2012 r. realizowana jest kolejna edycja projektu systemowego współfinansowanego  w  ramach Priorytetu  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  Projekt nosi tytuł :  „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”

 

Okres realizacji projektu od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie adresuje swoje wsparcie do grupy Mieszkańców z terenu Gminy Leszno w wieku aktywności zawodowej, którzy są bezrobotni i korzystają z pomocy społecznej. Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu.

 

Celem głównym projektu jest  integracja społeczna  Mieszkańców z terenu Gminy Leszno zagrożonych  wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną pozwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej, jak również zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników projektu.  Projekt ma na celu również zapobieganie powiększaniu się zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego na terenie Gminy.

 

W ramach projektu przewidziano różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych:

- Aktywna integracja -  realizowana jest między innymi poprzez umożliwienie skorzystania  z usług prawnika  oraz  psychologa i doradcy zawodowego, organizację kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu – realizujemy w ramach projektu kurs – Pracownik małej gastronomii. Aktywizacja społeczna realizowana jest poprzez  pracę socjalną, wyjazd do kina i teatru oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. W ramach aktywizacji zdrowotnej  uczestnicy przeprowadzą badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

 

Realizacja projektu systemowego jest stosunkowo nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, która powoli zastępuje te stosowane od wielu lat. Realizacja projektu stanowi swego rodzaju wyzwanie dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.

 

Rok 2013

Okres realizacji projektu od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie adresuje swoje wsparcie do grupy Mieszkańców z terenu Gminy Leszno w wieku aktywności zawodowej, którzy są bezrobotni i korzystają z pomocy społecznej. Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla uczestników projektu.

 

Celem głównym projektu jest  integracja społeczna  Mieszkańców z terenu Gminy Leszno zagrożonych  wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną pozwalającą również na poprawę sytuacji materialno-bytowej, jak również zwiększenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejście do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych uczestników projektu.  Projekt ma na celu również zapobieganie powiększaniu się zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego na terenie Gminy.

 

W ramach projektu przewidziano różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych:

- Aktywna integracja -  realizowana jest między innymi poprzez umożliwienie skorzystania  z usług    psychologa i doradcy zawodowego, organizację kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu – realizujemy w ramach projektu kursy pracownik magazynu, stylizacja paznokci oraz kurs komputerowy. Aktywizacja społeczna realizowana jest poprzez  pracę socjalną, wyjazd do kina i teatru oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. W ramach aktywizacji zdrowotnej  uczestnicy przeprowadzą badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.  Aktywizacja społeczna prowadzona jest w szczególności poprzez szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych oraz warsztaty psychologiczne. Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt.

 

Rok 2014

Okres realizacji projektu od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

W ramach projektu przewidziano różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych:

- Aktywna integracja -  realizowana jest między innymi poprzez umożliwienie skorzystania  z usług    psychologa i doradcy zawodowego, organizację kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu – realizujemy w ramach projektu m.in. kurs z zakresu podstaw pracy biurowej

Aktywizacja społeczna realizowana jest poprzez  pracę socjalną, wyjazd do kina i teatru oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. W ramach aktywizacji zdrowotnej  uczestnicy przeprowadzą badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.  Aktywizacja społeczna prowadzona jest w szczególności poprzez szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych oraz warsztaty psychologiczne. Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt

 

 


Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego